Monimuotoisuuden heikkeneminen

Monimuotoisuuden heikkeneminen

Luonnon monimuotoisuus eli lajien kirjo ja rikkaus köyhtyy huolestuttavaa vauhtia. Eliölajeja on nyt vähemmän ja harvemmassa kuin aiemmin. Jopa aivan tavalliset lajit ovat alkaneet kadota ympäriltämme: esimerkiksi räystäspääskykantamme on huvennut 75 % tämän vuosituhannen kuluessa. Jokaisella lajilla on tärkeä tehtävänsä osana ekosysteemiä. Lajit ovat riippuvaisia toisistaan – ja ihminen luonnosta. 

Suurimmat syyt luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ovat ihmistoiminnan leviäminen, luonnonympäristöjen muuttuminen, liiallinen metsästys ja kalastus sekä tulokaslajien leviäminen. Ilmastonmuutos ajaa lajit ja ekosysteemit entistä ahtaammalle: ne eivät ehdi sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Esimerkiksi tunturipaljakoilla viihtyvät kiiruna ja pulmunen ovat vaarassa hävitä Suomen lintulajistosta ilmastonmuutoksen takia.

Vaikka tilanne on vakava, on paljon vielä tehtävissä. Luonnon monimuotoisuutta voi lisätä ja sen katoa voi jokainen hidastaa arjen valinnoillaan ja omilla toimillaan. Keinoja lisätä luonnon monimuotoisuutta asumisessa:

Aiheesta muualla: