Luonnonvarojen ehtyminen

Luonnonvarojen ehtyminen

Ihmiskunta kuluttaa luonnonvaroja kaksi kertaa enemmän – ja me suomalaiset peräti neljä kertaa enemmän – kuin mitä niitä on saatavilla. Uusiutumattomat raaka-aineet, kuten metallit ja fossiiliset polttoaineet, ehtyvät eikä maapallo ehdi tuottaa uusiutuviakaan raaka-aineita, kuten puuta, samaan tahtiin kuin niitä kulutamme. Luonnonvarojen kulutus on nelinkertaistunut viidessä vuosikymmenessä. 

Kiertotalous on toimintamalli, jolla pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Kiertotaloudessa uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi ja uusiutumattomia käytetään yhä uudelleen. Tavoitteena on, että jätettä ei synny lainkaan. Kiertotaloudessa maksimoidaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien kiertoa ja niihin sitoutunutta arvoa mahdollisimman pitkään. Parhaimmillaan raaka-aineen arvo jopa kasvaa kierron aikana.

Keinoja edistää  kiertotaloutta asumisessa:

  • Suosi pitkäikäisiä ja korjattavissa olevia laitteita ja rakenteita
  • Suosi kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja remontissa
  • Lajittele jätteet niin arjessa kuin rakentaessa ja korjatessa omiin jakeisiinsa, jolloin arvokkaat raaka-aineet pääsevät hyötykäyttöön.

Aiheesta muualla:

Ylikulutus (WWF)
Kiertotalous (Sitra)
Kiertotalous (Ympäristöministeriö)