Uttömning av naturresurser

Uttömning av naturresurser

Mänskligheten konsumerar dubbelt så mycket naturresurser – och vi finländare upp till fyra gånger så mycket – som finns tillgängligt. Råvaror som inte är förnybara, till exempel metaller och fossila bränslen, tar slut och världen kommer inte heller att kunna producera förnybara råvaror, som trä, i samma takt som vi konsumerar dem. Förbrukningen av naturresurser har fyrdubblats på fem decennier.

Kretsloppsekonomin är en modell som syftar till ett hållbart utnyttjande av naturresurserna. I kretsloppsekonomin används förnybara resurser på ett hållbart sätt och icke-förnybara resurser återanvänds. Målet är att inget avfall alls ska skapas. I kretsloppsekonomin maximeras återvinningen av produkter, komponenter och material så långt det är möjligt. I bästa fall kan värdet på råvaran öka genom återvinningen.

Metoder för att förbättra kretsloppsekonomin i bostäder:

  • Välj utrustningar och konstruktioner med lång livslängd och som kan repareras
  • Använd helst återvunnet och återvinningsbart material vid renoveringar
  • Sortera avfallet både i hushållet (4A c) och vid byggande, så att värdefulla råvaror kan återanvändas.

Mer om detta på annat håll:

Om överförbrukning på WWF:s webbplats
Kretsloppsekonomi på Sitras webbplats
Circulär erkonomi på Miljöministeriets webplats