Klimatförändringarna

Klimatförändringarna

Klimatförändringarna beror på den globala uppvärmning som orsakas av mänsklig aktivitet. I atmosfären släpper växthusgaserna igenom ljusstrålning från solen till jordens yta, men förhindrar värmen från att avgå ut i rymden. Den mänskliga verksamheten har orsakat ökade utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Växthusgaserna är bland annat koldioxid och metan.

En ökning av den globala temperaturen med 1,5 grader anses vara en gräns som mänskligheten och livet på jorden kan klara. Att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader är fortfarande möjligt, men kräver snabba åtgärder. Temperaturförändringen beräknas i förhållande till den förindustriella perioden på 1800-talet.

För att minska klimatförändringarna har Finland satt som mål att vara koldioxidneutralt år 2035 och sedan koldioxidnegativt omedelbart efteråt, när våra utsläpp blir lägre än koldioxidbindningen i kolsänkor, till exempel i skogar. Tekniskt sett är detta redan helt möjligt – men det är kanske svårare att förändra attityd och kultur.

De viktigaste metoderna är följande:

  • övergång från fossila till förnybara energikällor
  • förbättring av energieffektiviteten och minskning av energiförbrukningen
  • öka och förstärka kolsänkor.

Alla dessa åtgärder behövs samtidigt.

Anpassningen till klimatförändringarna är viktigt, tillsammans med arbetet att minska klimatförändringarna. Vi måste förbereda oss för effekterna av klimatförändringarna, till exempel skador som orsakas av extrema väderförhållanden och de globala problem som även påverkar Finland, till exempel klimatflyktingar.

 I Finland minskar uppvärmningsbehovet i byggnader, men behovet av kylning och solskydd ökar. Torka och värmeböljor, stormar och kraftigt regn och snöfall belastar både naturen och den byggda miljön. Den mångsidiga gården håller byggnaden sval och tål varierande väder bättre än vanligt. Även om vintrarna blir mildare kan det ibland snöa mycket, och i östra och norra Finland kan snömängderna till och med öka.

Mer om detta på annat håll:

Ilmasto-opas.fi
www.ilmastopaneeli.fi
IPCC ilmastopaneeli