Information om webbplatsen

Information om webbplatsen

Vad?

Hiilihelppi – en webbplats med koldioxidtips anpassade till just din bostadsort och hustyp, som ger råd om hur du kan påverka klimatförändringen, spara naturresurser och bevara den biologiska mångfalden i boendet, på fritiden och under byggandet. Du kan samla metoderna och tipsen till en egen checklista och sedan dela den som inspiration till dina vänner.

Varför?

Klimatförändringarna fortsätter, naturresurserna utarmas och arterna dör ut i en alarmerande takt. Vår livsstil är inte hållbar. Även om läget är allvarligt kan mycket fortfarande göras – utan att äventyra bekvämligheten och levnadskostnaderna. Ofta förbättrar lösningarna också bostadskvaliteten och minskar kostnaderna. Små och stora åtgärder behövs, både i konsumenternas vardag, i den globala politiken och i hushållet.

För vem?

Tipsen är till för husköparen, renoveraren, byggaren, sommarstugeägaren och alla typer av invånare, från soffpotatisar och till hemmafixare. Det finns inte bara ett rätt sätt eller en rätt plats att leva på. Olika miljöer och olika hus och hushåll hittar sina egna lösningar för att begränsa miljökrisen och minska koldioxidavtrycket.

Från vem?

Hiilihelppi är en nättjänst som drivs av tidningen Suomen Luonto, miljöministeriet och Sitra. Textinnehållet är skapat av Pekka Hänninen / IAH arkkitehtuuritoimisto, grafiken av Jolanda Jokinen och webbmaster är Janne Ahvo / DDR.