Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för Suomen Luonto/Finlands naturskyddsförbund.
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller för tjänsten www.hiilihelppi.fi och har utarbetats/uppdaterats den 14 april 2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga onlinetjänster måste vara tillgängliga.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten:
Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Ej tillgängligt innehåll:

  1. Webbplatsen överensstämmer inte helt med kraven
    Bör åtgärdas: Tabeller
    Oåtkomligt innehåll och dess brister
    Det finns en del tabeller på webbplatsen som visas i form av bilder.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
2.5.3 Etikett i namnet

Har du hittat en brist på tillgänglighet i vår digitala tjänst? Tala om det för oss så ska vi göra vårt bästa för att avhjälpa bristen!
E-post: palaute@suomenluonto.fi

Tillsynsmyndighet
Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge oss, som underhåller webbplatsen, feedback. Det kan ta upp till 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med det svar du fått, eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du anmäla saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Öppnas i ett nytt fönster. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.f
Telefonnummer växel 0295 016 000