Vaikuta vuokrataloyhtiössä

Vaikuta vuokrataloyhtiössä

Vuokra-asumista on monenlaista ja myös keinot vaikuttaa asumiseen vaihtelevat. Vuokralaisen kannattaa selvittää talon vastuunjakotaulukosta mikä korjaus kuuluu omalle, mikä vuokranantajan ja mikä taloyhtiön kontolle. Vuokrataloyhtiöstä noin puolet on vapaarahoitteisia ja loput rahoitettu valtion arava- tai korkotukilainalla.

Arava- ja korkotukiasunnossa vuokralaisella on lakisääteinen oikeus saada tietoa talon asioista ja vaikuttaa asumiseensa. Yhteishallinnon on todettu lisäävän asukkaiden yhteisvastuuta ja asumisviihtyvyyttä.

Vähintään kerran vuodessa järjestettävässä asukaskokouksessa voidaan valita ehdokkaat asukkaiden edustajiksi vuokrataloyhtiön hallitukseen sekä asukastoimikunta tai luottamushenkilö hoitamaan yhteisiä asioita. Kokous voi myös valmistella, neuvotella ja antaa lausuntoja esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisesta, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä, sähköautopaikkojen järjestämisestä, lajittelun helpottamisesta tai luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta piha-alueilla. 

Mikäli asunto on vuokrattu suoraan yksityiseltä vuokranantajalta, kannattaa olla suoraan yhteydessä asunnon haltijaan. Usein vuokranantaja toteuttaa toiveen (kuten monipuolisemmat jäteastiat, vettä säästävä suihkupää tai energiatehokkaampi kodinkone rikkoutuneen tilalle), kun ehdotuksen perustelee.

Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien lähienergioiden hyödyntäminen ovat usein vuokranantajankin etu – ne alentavat kustannuksia ja parantavat katetta.

Aiheesta lisää: