Vaikuta omistustaloyhtiössä

Vaikuta omistustaloyhtiössä

Taloyhtiön hallitus päättää yhteisistä asioista taloyhtiössä. Taloyhtiön hallituksessa saattaa istua hyvinkin erilaisia ihmisiä, ja välillä uusien ideoiden läpisaaminen voi olla vaikeata. Sinun kannattaakin esitellä hankettasi jo etukäteen ja pyrkiä saamaan sille kannatusta jo ennen yhtiökokousta. Myös isännöitsijään kannattaa olla yhteydessä.

Ekologisesti kestävästä näkökulmasta tehtäviä parannuksia voivat olla rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin (aurinko, maalämpö jne.), kierrätyksen edistäminen yhtiössä, luonnon monimuotoisuuden lisääminen piha-alueilla jne. Jotta hankkeesi menisi läpi, kannattaa

  • tutustua yhtiön vastuujakotaulukkoon, joka osoittaa mitä voi ylipäänsä vaatia ja mitkä muutokset ovat kenenkin vastuulla
  • hankkia taustatietoa asiasta kuvien kera.
  • esitellä muita kohteita, joissa sama toimenpide on toteutettu onnistuneesti ja kertoa saavutetuista hyödyistä kuten taloudellisista hyödyistä.
  • pyytää ulkopuolinen taho (konsultti) kertomaan hankkeesta.

Aiheesta lisää: