Återvinn material

Återvinn material

Mänskligheten konsumerar dubbelt så mycket naturresurser, och vi finländare upp till fyra gånger så mycket, som vår jord hinner producera. Därför är det viktigt att återvinna både förnybara (till exempel trä, papper) och icke-förnybara (till exempel metaller, plast) råvaror.

Återvinning av material minskar koldioxidutsläppen avsevärt, eftersom koldioxidavtrycket från produkter som tillverkats av återvunnet material oftast är betydligt lägre än från nya naturresurser. Återvinningsbara material och produkter är endast tillgängliga i begränsad omfattning och bör därför användas försiktigt. Reparation (> 4A d Spara naturresurser genom reparation) bör vara det första alternativet.

Återvinning av material minskar koldioxidutsläppen.

Kretsloppsekonomin är en modell där material och energi återvinns, och behåller sitt värde, så att onödigt avfall inte skapas.

För att återvinningen i hemmet ska fungera, måste det vara enkelt och smidigt:

  • Ordna en funktionell återvinningsplats i hemmet. Ställ upp ett tillräckligt antal rymliga behållare för åtminstone kompost, plast, metallförpackningar, glas, papper, kartong och blandat avfall. Ordna helst även behållare för till exempel för batterier och medicinburkar.
  • Reservera utrymme för kläder, leksaker, elektriska hushållsapparater och andra föremål som ska återvinnas.
  • Återvinn kläder, lär dig laga och sy om kläder, gör dina plagg av sådant du kan få från vänner eller familjemedlemmar.
  • Förenkla sorteringen med ett särskilt återvinningsskåp i köket eller hallen, med hyllor och burkar för olika typer av restprodukter.
  • Föreslå att det sätts upp en hylla eller annan plats för återvinningsprylar i bostadsaktiebolag (hyreshus > 4D a och ägarbostad > 4D b) i anslutning till sopsorteringsplatsen, uppmana ansvariga att skaffa behållare för saknade avfallstyper.
  • Kontrollera med ditt avfallsföretag vilka avfallsbehållare du kan samutnyttja med dina grannar. I ett småhusområde kan man till exempel skaffa gemensamma behållare för papper och plast. I samband med detta kan man ordna en sakbytarplats.
  • Om det inte redan finns, kan du skapa en grupp på sociala medier för återvinning av begagnade varor och material inom ditt bostadsområde.
  • Ordna en gårdsloppis i ditt bostadsområde, en gatuloppis i småhusområdet eller en parkloppis i stadsdelen!
  • Undvik att köpa onödiga varor, och välj långlivade, oförpackade och reparerbara produkter.

Mer om detta på annat håll: