Påverkan inom bostadsaktiebolag

Påverkan inom bostadsaktiebolag

Bostadsaktiebolagets styrelse beslutar om gemensamma ärenden. Det kan finnas många olika personligheter i styrelsen för ett bostadsaktiebolag, därför kan det ibland vara svårt att få igenom nya idéer. Presentera gärna ditt projekt i förväg, och försök få stöd för det redan innan bolagsstämman. Det är också viktigt att kontakta disponenten.

Förbättringar ur ekologiskt hållbar synvinkel kan till exempel vara bättre energieffektivitet i byggnader, övergång till förnybara energikällor (sol, markvärme, med mera), återvinning i föreningen eller ökad biologisk mångfald på gårdsytorna.

För att ditt projekt ska lyckas är det bra att:

  • ta reda på hur ansvarsförhållandena i bostadsaktiebolaget ser ut och vem som ansvarar för vilka förändringar
  • skaffa bakgrundsinformation med bilder
  • hitta exempel från andra områden där liknande åtgärder har genomförts på ett framgångsrikt sätt, och berätta om de fördelar som uppnåtts, till exempel ekonomiska fördelar
  • bjuda in en tredje part (konsult) som berättar om projektet.

Läs mer om detta: