Byt från olja till markvärme och minska utsläppen med 80 %

Markvärme

En markvärmepump är tillräcklig som värmekälla för uppvärmning och tappvarmvatten i hela Finland. Markvärmen är inte lika känslig för väderförändringar som luft-vatten- eller luftvärmepumpar. Det är en energieffektiv och utsläppssnål lösning för nya och befintliga byggnader med vattenburet värmesystem.

De nyare markvärmepumparna ger 3,5 kWh värme per kilowattimme el och minskar behovet av energi för ett hus till minst en tredjedel. Markvärmepumpen minskar husets koldioxidavtryck betydligt och utsläppen med upp till 75 %.

Övergången från olja till markvärme är mycket viktigt ur klimatsynpunkt.


En markvärmepump är dyr att installera, men enkel och billig att använda. Markvärmepumpens tekniska livslängd är 30 år, och återbetalningstiden är 7–10 år. Markvärme ökar småhusets marknadsvärde. Den producerade värmens koldioxidavtryck är ungefär 30 g CO2/kWh.