Byt olja eller el till luft-vattenvärmepump i småhuset

Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpen fungerar på samma sätt som en luftvärmepump, men den överför den uppfångade värmen till en värmeackumulator, från vilken värmen kan användas för tappvarmvatten och rumsuppvärmning. För detta system behövs radiatorer eller golvvärme med vattenburet värmesystem. Luft-vattenpumpen är billigare och enklare att installera i ett befintligt hus än markvärme, och den är även lämplig för mindre byggnader.

Luft-vattenvärmepumpen kan ge nästan all den värmeenergi som behövs i småhuset (rums- och vattenuppvärmning) i södra och mellersta Finland. Komplettering med elvärme behövs bara under de kallaste perioderna. Luft-vattenvärmepumpen kan anslutas till samma ackumulator som solfångaren och eldstaden som ett hybridsystem. Lämplig både i nybyggnation och vid renoveringar. Luft-vattenvärmepumpen fungerar också bra tillsammans med en väl underhållen oljepanna, och minskar då oljeförbrukningen till en bråkdel.

Luft-vattenvärmepumpen är betydligt billigare än markvärme, och återbetalningstiden är 7–10 år. Den producerade värmens koldioxidavtryck är ungefär 40 g CO2/kWh.

Principbild av luft-/vattenpumpens funktion.